Spotkania formacyjne Uczniów Krzyża

Spotkania formacyjne Uczniów Krzyża

Zielona Góra – Wrocław – Szczecin – Czmoniec

Spotkania formacyjne odbywają się zasadniczo raz w miesiącu w poszczególnych ośrodkach Wspólnot Uczniów Krzyża. Ponadto praktykowane są tzw. spotkania dzielenia w mniejszych grupach. Niektóre wspólnoty organizują lokalnie dodatkowo dzień skupienia czy kilkudniowe rekolekcje. Od kilku lat w Czmońcu proponowane są jedna lub dwie tury rekolekcji dla Uczniów Krzyża. Co roku odbywają się również tzw. Dni Wspólnoty Uczniów Krzyża dla wszystkich wspólnot lokalnych.