Pieśń „Matko moja” z litanią Uczennic Krzyża do Maryi

#śpiewajimódlsięznami