loading...
Zamknij wpis

Młodzi-Wiara-Powołanie-Synod

Październikowe Czuwanie młodych w Szczecinie

Nocne czuwania młodzieży wpisały się już na stałe w kalendarz duszpasterski naszej archidiecezji. W ciągu 15 lat odbyło się ich już prawie 130 w różnych miejscach. Ostatnie z nich – z piątku na sobotę 19/20 października br. – odbyło się w budynku Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie i przygotowane zostało przez siostry Uczennice Krzyża oraz duszpasterzy młodzieży. Związane było z trwającym w Rzymie Synodem Biskupów, poświęconym w sposób szczególny młodzieży, wierze i rozeznawaniu powołania.
Na wstępie spotkania s. Gracjana Woroniak – Uczennica Krzyża, powitała wszystkich i zostały wprowadzone relikwie patrona młodzieży oraz obecnego roku – św. Stanisława Kostki, które przywiozła młodzież z parafii pw. św. Piotra z Międzyzdrojów. Następnie odśpiewano Apel Jasnogórski zapraszając duchowo Matkę Bożą oraz odmówiono modlitwę w intencji synodu i Papieża Franciszka. W dalszej części nastąpiło zawiązanie wspólnoty oraz przedstawienie przybyłych grup wraz z kapłanami i siostrami zakonnymi. Następnie ks. Marcin Szczodry – archidiecezjalny duszpasterz młodzieży – wprowadził nas w tematykę spotkania i wyjaśnił czym właściwie jest synod.
Na początku października rozpoczął się Synod Biskupów o młodzieży w Rzymie. Z tej okazji Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM zorganizowało pielgrzymkę młodzieży, której celem jest towarzyszenie Synodowi, a więc rozmowy z Ojcami Synodalnymi, udział w wydarzeniach związanych z Synodem oraz modlitwa. W pierwszym terminie w Rzymie spotkali się młodzi ludzie zaangażowani w działalność duszpasterstw młodzieży z różnych diecezji w Polsce, w tym także z archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej. Przedstawicielki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Ruchu Światło-Życie z Pomorza Zachodniego podzieliły się swoimi wrażeniami z młodymi przybyłymi na nocne czuwanie. Tak wspomina Ewa: „dla nas był to czas bardzo owocny, dający możliwość bliższego spotkania z Kościołem poprzez bezpośrednie towarzyszenie Synodowi w postaci rozmowy z Ojcami Synodalnymi z Polski, Luksemburga i RPA oraz słuchania innych młodych ludzi zaangażowanych w pracę diecezjalnych duszpasterstw młodzieży. Bardzo cenna była dla nas możliwość wymiany doświadczenia, bycia w różnych wspólnotach między uczestnikami wyjazdu. Nie zabrakło czasu na dyskusje dotyczące młodzieży w Polsce, jej miejsca w Kościele, sposobu działania, problemów i  pomysłów. Dla większości z nas był to pierwszy raz w Rzymie, więc cieszymy się, że oprócz pracy znalazł się czas na zwiedzanie zabytków Wiecznego Miasta i poznanie Stolicy Piotrowej. Udało nam się również zwiedzić Radio Watykańskie – miejsce bardzo ważne, bo właśnie stamtąd na cały świat płyną informacje z „serca Kościoła”. Wspominamy bardzo rozmowę z biskupem z Luksemburga, który zaprosił nas na pizzę. Do domu wracam szczególnie ze słowami papieża Franciszka, które przekazał nam kardynał Krajewski, abyśmy zawsze, cokolwiek czynimy, robili to z pytaniem: czy to się podoba Jezusowi? Pobyt w Rzymie na pewno sprawił, że bardziej zainteresowałam się tematem Synodu i po powrocie chcę w dalszym ciągu śledzić informacje o nim”.
Kolejnymi punktami programu była konferencja s. Damiany Daśko – Uczennicy Krzyża i musical o św. Stanisławie Kostce w reżyserii ks. Wojciecha Koladyńskiego i w wykonaniu młodzieży. Przybliżyli nam w sposób współczesny i nowatorski życie św. Stanisława, za co otrzymali gromkie brawa.
Po artystycznych przeżyciach udaliśmy się z refektarza seminaryjnego do kaplicy, aby rozpocząć czas na spowiedź i adorację Najśw. Sakramentu, którą poprowadził ks. Marek Gajowiecki. Punktem centralnym czuwania była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Abp Andrzej Dzięga wraz z kapłanami – opiekunami młodzieży. Metropolita we wstępie powiedział, że „to dzisiejsze synodalne nocne czuwanie młodzieży, jest niejako filią synodu w Rzymie. Tutaj też odkrywamy swoje powołanie, pogłębiamy wiarę i wnosimy radość i zapał jako młodzi ludzie”. W homilii ks.Wojciech Koladyński przybliżył nam postać św. Stanisława, jego odwagę, zaufanie do Boga i pójście niejako „w ciemno”, aby zrealizować Boże pragnienia swojego serca.
Po Eucharystii czekał na nas nocny posiłek i taneczna integracja w refektarzu. Ostatnim punktem spotkania była modlitwa różańcowa poprowadzona przez s.Łucję, która zakończyła nasze synodalne czuwanie.
Serdecznie dziękujemy organizatorom: s. Gracjanie Woroniak – Uczennicy Krzyża, ks. Marcinowi Szczodremu, wszystkim księżom, siostrom zakonnym, opiekunom młodzieży, zespołowi muzycznemu, wspólnocie seminaryjnej za organizację spotkania i gościnę. Następne nocne czuwanie młodych już 14 grudnia, na które serdecznie zapraszamy.

Ks.Tomasz Tylutki

 Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69