loading...
Zamknij wpis

Formacja

Należę do Pana. Iz 44,5

Celem życia konsekrowanego jest "upodobnienie się do Pana Jezusa i do Jego całkowitej ofiary z siebie" (VC 65). Formacja sióstr żyjących we Wspólnocie Uczennic Krzyża obejmuje całe życie, wszystkie jego etapy, uwrażliwiając serca na działanie i prowadzenie Ducha Świętego, w mocy którego siostry pragną żyć. Formacja we wspólnocie przebiega na kilku etapach.

Aspirat

Pierwszy z nich – aspirat - ma na celu poznanie Wspólnoty, życia codziennego sióstr poprzez uczestnictwo w modlitwach i pracach. Jest to czas obustronnego rozeznawania powołania do tej Wspólnoty.

Postulat

Kolejny etap to dwuletni postulat. Początkowy czas formacji ma na celu głębsze odkrywanie własnych motywacji przyjścia do Wspólnoty oraz świadome zaangażowanie się w formację ludzką i chrześcijańską, która umożliwia podjęcie wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących dalszego rozwoju powołania kandydatek.

Nowicjat

Przełożona generalna po konsultacji z radą Wspólnoty dopuszcza postulantkę do nowicjatu, który trwa dwa lata. Jest on czasem właściwego wprowadzenia w życie zakonne. Dotyczy poznania i doświadczenia charyzmatu naszej Wspólnoty: jej duchowości, charakteru życia wspólnotowego i podejmowanego apostolatu oraz wprowadzenia w praktykę rad ewangelicznych.
Nowicjuszki "wpatrując się w Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego uczą się na co dzień żyć radami ewangelicznymi" (Konstytucje Wspólnoty). Zadaniem nowicjatu jest dobre przygotowanie do świadomego, wolnego i dojrzałego oddania życia w akcie profesji.

Śluby czasowe i wieczyste

Śluby czasowe
Siostry składają śluby czasowe na jeden rok, ponawiając je przez okres od pięciu do dziewięciu lat. W momencie ślubów wszelkie teoretyczne poznanie, całe bogactwo wiedzy o życiu zakonnym ma się przekształcić w rzeczywistość, ma owocować ukazaniem w swoim życiu życia Jezusa Chrystusa, Jego miłości i misji.

Śluby wieczyste
Ostateczną odpowiedź na Boże wezwanie siostry wypowiadają w momencie złożenia ślubów wieczystych, poprzedzonych dwumiesięcznym pobytem w domu kontemplacyjnym. Przygotowanie do profesji wieczystej ma m.in. doprowadzić siostry do przekonania, że wraz z momentem jej złożenia proces rozwoju powołania i życia duchowego nie kończy się, ale trwa nieustannie. Formacja, która rozpoczyna się wraz z momentem wstąpienia do Wspólnoty, jest kontynuowana przez formację permanentną. 

 Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69