DROGA ŚWIATŁA. STACJA II

APOSTOŁOWIE PRZYBYWAJĄ DO PUSTEGO GROBU

„Przybył także idący za Janem Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna” (J 20,6-7).

Jan przybiega pierwszy do grobowca, ale nie wchodzi do środka. To Piotr jest pierwszym świadkiem pustego grobu.

Razem z Piotrem naszych czasów stajemy dziś wobec tajemnicy śmierci, pustki i zagrożenia, które wielu naszych braci i sióstr przeżywa w Kościele i świecie. Uczymy się od apostoła Piotra jego drogi wiary w moc Zmartwychwstałego, kiedy słuchamy w Dziejach Apostolskich jak po jego odważnym wystąpieniu w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy aż trzy tysiące osób zostało przyłączonych do grona wierzących. Dla Piotra pusty grób nie był kresem. Spotkania ze Zmartwychwstałym doprowadziły go do takiej wiary, która nie pozwoliła mu już koncentrować się na sobie samym. Cały przylgnął do osoby Zbawiciela.

Jezu Zmartwychwstały, uznajemy, że często liczymy na własne wysiłki w rozwiązywaniu trudnych spraw. Prosimy Cię o żywą wiarę w Twoją moc!