Dedykacja na Wielki Post od s. Franciszki Niemier

W połowie drogi

Oto CZŁOWIEK

Komnata utkana

z kruchości, niemocy, pragnienia,

straty, bólu, upokorzenia,

niepewności, niechęci, zmęczenia.

To miejsce Spotkania

z Wszechsłabością Boga

Przejście graniczne

ciasna brama

do pełni zjednoczenia.

Oto ZIEMIA

gdzie obumarłe ziarno

czeka na zmartwychwstanie

z nadzieją, że wkrótce

nowe życie wytryśnie

wreszcie człowiek

sobą się stanie.

10.02.20222