loading...
piątek 14 grudnia 2018

Księga Izajasza 48,17-19.

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: «Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz.
O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.
Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy nie usunięto by ani nie wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!»

Księga Psalmów 1,1-2.3.4.6.

Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.
Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana,
a droga występnych zaginie.


Ewangelia wg św. Mateusza 11,16-19.

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom:
"Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili".
Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: "Zły duch go opętał".
Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Komentarz Bł. John Henry Newman

Mój Panie Jezu, Ty, którego miłość do mnie była wystarczająco wielka, abyś zszedł z nieba, by mnie zbawić, drogi Panie, ukaż mi mój grzech, ukaż mi moją niegodność, naucz mnie szczerze za nie żałować, przebacz mi w Twoim miłosierdziu. Proszę Cię, mój drogi Zbawicielu, przyjmij mnie na nowo na własność. Jedynie Twoja łaska może tego dokonać; nie mogę się sam zbawić; nie potrafię odnaleźć tego, co zgubiłem. Bez Ciebie nie mogę się zwrócić w Twoją stronę ani się Tobie podobać. Jeśli liczę na moje własne siły będzie ze mną coraz gorzej, upadnę całkowicie, utwierdzę się w zaniedbaniu. Postawię siebie na środku, zamiast Ciebie. Oddam cześć jakiemuś idolowi, utworzonemu przeze mnie, zamiast uwielbiać Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, mojego Stworzyciela, jeśli mi w tym nie przeszkodzisz Twoją łaską. O mój drogi Panie, usłysz mnie! Już dosyć żyłem w tym stanie niepewnym, niezdecydowanym i podłym; pragnę być Twoim wiernym sługą, nie chcę już grzeszyć. Bądź miłosierny wobec mnie, spraw, abym mógł, dzięki Twej łasce, stać się tam, kim wiem, że powinienem być.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69