Czwartek Biblijny z J 6, 44-51

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Ta mała, biała Hostia jest dla mnie największym znakiem miłości, jaką Ktoś mnie darzy.

Jezus tak bardzo kocha każdego z nas, że przyszedł na ziemię, aby oddać za nas swoje życie na Krzyżu i zmartwychwstać. Z miłości do nas został też z nami pod postacią Chleba. Teraz każdego dnia zaprasza nas na swoją Ucztę, karmi nas swoim Ciałem i stopniowo przemienia nas w Siebie, abyśmy kiedyś mogli wszyscy spotkać się w Niebie.
Dziękujemy Ci, Jezu, za niepojętą miłość Twoją ku nam!