loading...
Zamknij wpis

ZEBRANI WOKÓŁ JEZUSA czyli Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE - świadectwo

"W tym roku po raz pierwszy było mi dane uczestniczyć w Europejskim Spotkaniu Młodych TAIZE. Odbywając się w Bazylei, na przełomie roku, miało ono szczególny wydźwięk ekumeniczny i braterski.

Bazylea – miasto na styku Francji Niemiec i Szwajcarii jest miejscem charakterystycznym dla wielu kultur i religii żyjących ze sobą w zgodzie.
Był to czas spotkań, dialogu, modlitwy o pokój w różnych językach i wyznaniach, wymiany doświadczeń młodych wywodzących się z różnych środowisk i kultur, a jednak skupionych na Jezusie i trwających w temacie NIEWYCZERPANEJ RADOŚCI.

Na to spotkanie składa się wiele elementów: spotkanie młodych europejczyków z różnych krajów, modlitwa osobista i wspólnotowa, dzielenie się wiarą i kulturą swojego kraju, świadectwo bycia i życia z Jezusem wśród młodych i w środowisku lokalnym (parafiach, rodzinach), szukanie odpowiedzi na problemy nurtujące współczesną Europę, gościnności i przekraczania granic i oporów. Na każdy z tych elementów mogłabym wiele napisać ale skupię się na jednym – MODLITWIE.
Spotkania modlitewne były przed południem w parafiach, następnie w trzech wyznaczonych miejscach w Bazylei. Śpiew kanonów- krótkich powtarzających się zdań z Biblii, słuchanie słowa Bożego katecheza br. Aloisa i cisza kilkutysięcznej grupy ludzi młodych przejmująca do głębi i poruszająca do konkretnego działania miłosierdzia. Poruszającym było modlić się z tak dużą grupą młodych w różnych językach, modlitwą w której każdy mógł odnaleźć swój sposób pogłębiania relacji z Bogiem. Młodzi modląc się wyglądają przepięknie i patrząc na nich mogłam też kontemplować dobroć i miłość Boga upiększającą człowieka, a skierowana do każdego z nas. Moim doświadczeniem było pozwolenie by modlitwa była tłem osobistego spotkania z Oblubieńcem, który kocha mnie nieskończenie co rodziło wewnętrzną radość i pokój. Adoracja Krzyża była dla mnie szczególnym pomostem jedności z moją Wspólnotą.
Wyzwanie by przekraczać bariery najpierw w sobie samych, by pomimo różnic wspólnie modlić się o pokój na świecie i w każdym ludzkim sercu. Było to przepiękne i ubogacające doświadczenie wznoszenia serc ponad podziały i wielogłosową pieśnią wołać do Boga – Ojcze nasz, dojrzewając do budowania jedności i braterstwa na wartościach chrześcijańskich. 
Brat Alois prowadził młodych w temacie NIEWYCZERPANEJ RADOŚCI charakterystycznej ludziom młodym w czterech odsłonach: Iść w głąb do źródeł radości, Usłyszeć wołanie najsłabszych Dzielić trudne doświadczenia i radości, Wśród chrześcijan cieszyć się darami które mają inni. Radości wewnętrznej, pogody ducha niezależnie od zmiennych okoliczności życia. Mówił, że radość jest spokojną pewnością, że życie ma sens. Natomiast ewangeliczna radość bierze się z zaufania do Boga, który nas kocha. Wewnętrzna radość obejmująca również i ból krzyża, skłania nawet do przekraczania granic by łączyć się z tymi którzy nas potrzebują. Idąc z Jezusem, radości i cierpienia współistnieją, łączą się i stają się współodczuwaniem. Zachęcał do powszechnego braterstwa będącego przedsmakiem jedności i pokoju między ludźmi.
Mieszkanie w rodzinach było braterstwem w praktyce, do którego zachęcał nas wszystkich br. Alois. Od gospodarza - Markusa, który jest protestantem doświadczałam niesamowitej życzliwości, otwartości i dobroci oraz dziejącego się cudu przekraczania tego co trudne i przemiany serca  oraz życia. Był to rzeczywiście czas szukania i rozwijania tego co wspólne z innymi oraz cieszenia się darami, które mają inni niezależnie czy są katolikami, prawosławnymi, grekokatolikami czy protestantami. Dziękuję Bogu za ten czas i dziękuję tym, którzy umożliwili mi pobyt z młodymi na Noworocznym Spotkaniu Młodych TAIZE w Bazylei.

s.Urszula


 Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69