loading...
Zamknij wpis

Skrzatusz: Rekolekcje ze Słowem Bożym

15 - 17. 02. 2019 r.  "Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi”  – List do Efezjan
Prowadzący: ks. Mateusz Wyrzykowski, Siostry Uczennice Krzyża.

Serdecznie zapraszamy na kolejne rekolekcje ze Słowem Bożym. Tematem tego spotkania będzie List do Efezjan.

„Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi” (Ef 6,10)

Efez to wyjątkowa wspólnota Kościoła dla św. Pawła. Założył ten Kościół i wszyscy, którzy do niego należeli, byli mu bardzo bliscy. Tuż przed swoją śmiercią (61-63 r. po Chr.) wysyła list do Efezu i Kościołów Azji Mniejszej, by dać im ostatnie pouczenia.

W Liście daje wskazania dla wierzących jak mają postępować, by lepiej poznać Chrystusa i Jego zbawczą misję. Zbawcze dzieło Chrystusa wpisuje w tajemnicę Trójcy Świętej. Dzięki temu tekst jest wspaniałym wykładem nauki o Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym. Św. Paweł mocno akcentuje rolę Kościoła, który jest ukazany jako wspólnota wierzących, którzy podążają ku Bogu. Wspólnotą jest dla niego również rodzina, w której miłość między kobietą a mężczyzna powinna być na wzór relacji Chrystusa do Kościoła.

Efez był dla Kościoła tak ważnym miastem, że w 431 roku przez cesarza Teodozjusza II został zwołany w nim Sobór. Podczas którego potwierdzono tytuł Maryi, którą nazywano Theotokos (Bogarodzica). Wedle tradycji, po Zmartwychwstaniu Chrystusa, Maryja mieszkała w okolicach Efezu. Rekolekcje będą więc okazją do przypomnienia Jej misji w Kościele i życiu chrześcijanina.

Prowadzący: ks. Mateusz Wyrzykowski, Siostry Uczennice Krzyża.

Rozpoczęcie spotkania w piątek o godz. 19.00, zakończenie w niedzielę ok. g. 14.00.

Zgłoszenia: s. Goretti - tel. 698 446 375 lub e-mail: dompielgrzyma42@gmail.com

Prosimy wziąć ze sobą Pismo Święte.Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69