loading...
Zamknij wpis

Rozpoczęcie II roku postulatu

Drugi etap na drodze formacji zakonnej w postulacie to otrzymanie sukienki.
14 września w święto Podwyższenia Krzyza w domu postulatu w Poznaniu otrzymała ją postulantka Martyna.

Wcześniej 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do postulatu zastała przyjęta Małgorzata, która tym samym rozpoczęła swój pierwszy rok drogi życia zakonnego. Nasze postulantki i ich drogę z Jezusem otaczamy modlitwą i zawierzamy Maryi.Misja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69