loading...
Zamknij wpis

Pielgrzymka mężczyzn nie tylko do Kalisza

Dlaczego warto wziąć udział w pielgrzymce mężczyzn i nawiedzić Św. Józefa w kaliskim sanktuarium?

3 grudnia 2017 roku, w pierwszą niedzielę Adwentu papież Franciszek , w specjalnym liście rozpoczął Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy dla Sanktuarium kaliskiego, który potrwa do 6 stycznia 2019 roku. Czas ten jest szczególną łaską, jaką Ojciec św. udziela wszystkim pielgrzymom nawiedzającym kaliską bazylikę. Łaska ta to przede wszystkim dar odpustu zupełnego, jaki można uzyskać w czasie trwania tegoż Roku.http://www.swietyjozef.kalisz.pl/
Chcemy tam pojechać jako dziadkowie, ojcowie, synowie Naszych Rodzin. W związku z tym mamy możliwość zadania sobie pytania, za co mógłbym dziękować i o co prosić Jezusa za dyskretnym orędownictwem św. Józefa.
Wsłuchajmy się w krótką, ale bardzo konkretną Litanię do Świętego, którą wypowiemy z osobistymi dopowiedzeniami przed cudownym obrazem Józefa ukrytego w wizerunku św. Rodziny w kaliskim Sanktuarium. Najpierw uzmysłów sobie kim On jest :
Oblubieńcze Bogarodzicy… Przeczysty Stróżu Dziewicy… 
Żywicielu Syna Bożego…, Troskliwy Obrońco Chrystusa…, Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.

Następnie zastanów się, co może oznaczać, że nazywamy Go: 
najsprawiedliwszym, najczystszym, najroztropniejszym, najmężniejszym, najposłuszniejszym, najwierniejszym.

Wreszcie proś Go o cierpliwość, umiłowanie ubóstwa.

Niech będzie dla Ciebie/dla nas: Wzorem pracujących, Podporą rodzin, Pociechą nieszczęśliwych, Nadzieją chorych.

Wszystkie te wezwania mają bardzo ważny, konkretny i osobisty wymiar dla każdego z nas. Naprawdę to ważne, abyś to bardzo osobiście „przerobił” w swoim sercu.

Na wieczór pierwszego dnia pielgrzymki dotrzemy jeszcze do przepięknego świętogórskiego Sanktuarium w Gostyniu, który prowadzą Ojcowie Filipini. Jest to centralne Sanktuarium Maryjne Archidiecezji Poznańskiej. Pokłonimy się tam „Rodzicielce białego jak śnieg Kwiatu” http://www.sanktuarium.gostyn.pl/

Tam też spędzimy nocleg i poranek niedzielny, aby następnie udać się do Lubinia – najbliższego nam opactwa Ojców Benedyktynów. http://www.benedyktyni.net/

Klasztor w Lubiniu to oczywiście przede wszystkim centrum życia duchowego i niezwykła atmosfera życia Wspólnoty ojców i braci Benedyktynów, którzy za swoje główne hasło przyjęli „Módl się i pracuj”. Lubiń jest również wspaniałym obiektem sakralnym zakwalifikowanym jako Pomnik Kultury Polskiej. Na przyklasztornym cmentarzu spoczywają doczesne szczątki wybitnego i cenionego szeroko Ojca Karola Meisnera, który odszedł do Pana w zeszłym roku i przez wiele lat specjalizował się w duchowości małżeńskiej. Będziemy mieli możliwość zapoznania się z tą niezwykle bogatą osobowością klasztoru benedyktyńskiego.

W drodze powrotnej odwiedzimy jeszcze Centrum Formacji Rodziny w Czmońcu nieopodal Kórnika, które prowadzą i ciągle rozbudowują Siostry Uczennice Krzyża. Będziemy mieli możliwość zapoznania się z historią, którą Siostry z szerokim gronem przyjaciół tworzą na chwałę Pana od ponad 10 lat.

Jestem przekonany, że czeka nas bogaty i błogosławiony czas wspólnego przebywania we Wspólnocie Braci. Nie zabraknie w nim też czasu na rozmowy, na wzajemne podzielenie się w autokarze tym, co dla nas dzisiaj najważniejsze. Będzie męskie patriotyczne śpiewanie. Zwróćmy uwagę, że wspólnym elementem tych wszystkich świętych miejsc, które odwiedzimy, jest Rodzina. Tak, Panowie, to my jesteśmy za nią głównie odpowiedzialni i radujmy się, że mamy niezawodnego Orędownika – Podporę Rodzin – św. Józefa!

Opiekę duchową na czas pielgrzymowania będzie sprawował nasz proboszcz ks. Ignacy Stawarz.

Będzie nam miło jak do nas dołączysz –serdecznie zapraszamy!

Adam SzczodryMisja

Polecamy

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

Telefon: +48 91 421 68 69