loading...
Zamknij wpis


 • TATA i tata

  W pierwszym odcinku serialu The Chosen (Wybrany) słyszymy rozmowę taty z córką, która nie może zasnąć, bo się czegoś boi. Ojciec przypomina jej, że w momentach niepokoju mamy słowa proroka Izajasza: "Nie bój się, bo cię wykupiłem; jesteś mój" (por Iz 43, 1). Ojcostwo tego ziemskiego taty czerpie ze źródła ojcostwa - TATY, który jest w niebie.

  22 czerwca 2020r. 384
 • Uwielbiajmy Serce Jezusa, zranione z miłości do nas!

  W dniu, w którym szczególnie czcimy dobre Serce Jezusa, słyszymy Jego krzepiące słowa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie" (Mt 11, 29-30).

  18 czerwca 2020r. 429 2
 • Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i rozważałaś je w sercu swoim.

  Życie Maryi było całe odpowiedzią na słowo Boże. To była modlitwa serca łagodnego i pokornego. Maryja uwielbiała Boga za wielkie rzeczy, które jej uczynił, dziękowała Bogu za wszystko, co od Niego otrzymała, a dziś wstawia się za nami, żebyśmy nie przestawali Boga szukać i odkrywać Jego wolę.

  19 czerwca 2020r. 378 2
 • Wiersze s. Marty Urszuli Baczewskiej CSDC

  Pragnę ściągnąć buty

  wejść bez pytań

  pouczeń

  przysiąść cicho

  słuchać

  życie mówi samo

  nie otwieraj rany

  przytul

  milczeniem

  10 czerwca 2020r. 442
 • VIA LUCIS 14

  Stacja XIV: ZMARTWYCHWSTAŁY PAN POSYŁA UCZNIOM OBIECANEGO DUCHA

  https://www.youtube.com/watch?v=sATr2KwgoAk

  27 czerwca 2020r. 191
 • VIA LUCIS 13

  Stacja XIII: UCZNIOWIE Z MARYJĄ OCZEKUJĄ W WIECZERNIKU NA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

  https://www.youtube.com/watch?v=UiioqU_1wGs

  27 czerwca 2020r. 184
 • VIA LUCIS 12

  Stacja XII: WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA

  https://www.youtube.com/watch?v=SYMATXOHidE

  26 czerwca 2020r. 364
 • VIA LUCIS 11

  Stacja XI: ZMARTWYCHWSTAŁY PAN DAJE UCZNIOM NAKAZ MISYJNY

  https://www.youtube.com/watch?v=lCMV7OXxfng

  26 czerwca 2020r. 433
 • VIA LUCIS 10

  Stacja X: ZMARTWYCHWSTAŁY PAN PRZEKAZUJE WŁADZĘ PASTERSKĄ PIOTROWI

  https://www.youtube.com/watch?v=UZANOxC7SB4&t=124s

  25 czerwca 2020r. 185
 • VIA LUCIS 9

  Stacja IX:  ZMARTWYCHWSTAŁY PAN SPOTYKA UCZNIÓW NAD JEZIOREM GALILEJSKIM 

  https://www.youtube.com/watch?v=lc5WiC94img

  24 czerwca 2020r. 217
 • VIA LUCIS 8

  Stacja VIII: ZMARTWYCHWSTAŁY PAN UMACNIA WIARE TOMASZA       https://www.youtube.com/watch?v=O_Heb7XCI5o

  23 czerwca 2020r. 207
 • VIA LUCIS 7

  Stacja VII: ZMARTWYCHWSTAŁY PAN PRZEKAZUJE UCZNIOM WŁADZĘ ODPUSZCZANIA GRZECHÓW   https://www.youtube.com/watch?v=T2EyHZ1ZG28&t=8s

  22 czerwca 2020r. 208
 • VIA LUCIS 6

  Stacja VI: ZMARTWYCHWSTAŁY PAN UKAZUJE SIĘ APOSTOŁOM                                  https://www.youtube.com/watch?v=gPQv6xwEVHA&t=2s

  21 czerwca 2020r. 157
 • VIA LUCIS 5

  Stacja V: ZMARTWYCHWSTAŁY PAN OBJAWIA SIĘ UCZNIOM PRZY ŁAMANIU CHLEBA    https://www.youtube.com/watch?v=_RJBxcLomGE

  20 czerwca 2020r. 182
 • VIA LUCIS 4

  Stacja IV: ZMARTWYCHWSTAŁY PAN ROZMAWIA Z UCZNIAMI IDĄCYMI DO EMAUS  https://www.youtube.com/watch?v=up20iPNtFBo

  19 czerwca 2020r. 220
 • VIA LUCIS 3

  Stacja III: ZMARTWYCHWSTAŁY PAN OBJAWIA SIĘ MARII MAGDALENIE   https://www.youtube.com/watch?v=eSEO_ubalZQ&feature=youtu.be

  17 czerwca 2020r. 198
 • VIA LUCIS 2

  Stacja II: APOSTOŁOWIE PRZYBYWAJA DO PUSTEGO GROBU  https://www.youtube.com/watch?v=zJReedvf7Ss 

  16 czerwca 2020r. 200
 • VIA LUCIS 1

  Stacja I: JEZUS POWSTAJE Z MARTWYCH     https://www.youtube.com/watch?v=EWaWkp-juUc&feature=youtu.be

  08 czerwca 2020r. 223
 • Zapraszamy na czternaście stacji DROGI ŚWIATŁA z naszymi tekstami i muzyką

  ZWIASTUN: https://www.youtube.com/watch?v=qwAgEufbahs

  15 czerwca 2020r. 208
 • Skrzatusz zaprasza młodych!

  Z zachowaniem wszelkiej ostrożności!

  12 czerwca 2020r. 237
 • Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!

  "Jam Mądrość – Roztropność mi bliska, posiadam wiedzę głęboką. (…) Moja jest rada i stałość, moja – rozwaga i potęga. (…) Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna. (…) Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą" (por. Prz 8, 16-22).

  05 czerwca 2020r. 290
 • Czy już znasz Najświętsze i Najpiękniejsze SERCE?

  Serce Jezusa - o co chodzi? https://www.youtube.com/watch?v=9g4hCClvqug

  O Najpiękniejszym Sercu https://www.youtube.com/watch?v=IHHsVl34Xxs 

  01 czerwca 2020r. 402
 • O CIELE BOŻYM - wierszem

  Otwieramy po raz kolejny szufladę z naszymi wierszami. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - wiersz "Echo Eucharystii"  s. Franciszki Niemier

  07 czerwca 2020r. 413
 • SKRZATUSKA SZKOŁA MODLITWY

  Katecheza o modlitwie "Zdrowaś Maryjo" - s. Goretti Bajer CSDC
  https://www.youtube.com/watch?v=4TtB6daSQnc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ghvKaGw-9bwzIqc8Vqp-FOJvLtbN9hD66vpqOobTJ3KXS8D4S9qQf6BE

  03 czerwca 2020r. 294 2
 • SZUFLADA Z NASZYMI WIERSZAMI

  Otwieramy szufladę z wierszami Sióstr Uczennic Krzyża dla dusz, którym bliski jest język symboli, przenośni, metafor…

  Dedykujemy wiersz s. Franciszki Niemier wszystkim braciom kapłanom.

  04 czerwca 2020r. 509
 • MATKA KOŚCIOŁA, CZYLI NASZA I MOJA

  Główną patronką naszej Wspólnoty jest Maryja Matka Kościoła. Codziennie zawierzamy Jej sprawy Kościoła, świata, nasze osobiste i prosimy o siłę, żeby trwać pod Krzyżem Chrystusa i oddawać życie w ofierze za zbawienie braci.

  01 czerwca 2020r. 354
 • Pieśń "Matko moja" z litanią Uczennic Krzyża do Maryi

  #śpiewjimódlsięznami

  https://www.youtube.com/watch?v=3dZmqUiXXkQ

  17 maja 2020r. 306
 • Duchu Święty, przyjdź!

  Uczennice Krzyża w #hot16challenge2

  https://www.youtube.com/watch?v=PnCNHce4Q0w

  30 maja 2020r. 277
 • Skrzatusz - Z Maryją cicho, boso...

  Rekolekcje: "Z Maryją cicho, boso, przeniknięci mocą z wysoka"
  29 - 31. 05. 2020 r.

  Kochani, wznawiamy działalność naszego domu na tyle na ile pozwalają aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego stanowione przez prawo.

  21 maja 2020r. 268
 • O modlitwie Słowem Bożym w ramach Skrzatuskiej Szkoły Modlitwy

  s. Goretti Bajer CSDC, Skrzatusz

  https://www.youtube.com/watch?v=zayyDMHYNbc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EUN5WCW2DsSM4MhToleIiwDtrSn1fpNXssPt8spk2-3GvfnEAFWM5EBc

  21 maja 2020r. 250


 • Misja

  Polecamy

  Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża

  Dom Generalny, ul. Kościelna 4a, 71-834 Szczecin

  Telefon: +48 91 421 68 69